Clearing en Karmaclearing met Aartsengel Michael

Wat is Karma? Het is een natuur principe van actie en reactie, oorzaak en gevolg. Karma is een energie die zichzelf probeert rond te maken, m.a.w. alles wat we doen, denken of zeggen, komt weer bij onszelf terug.
Zijn het negatieve gedragingen, -denkwijze, doe je negatieve uitspraken of je bent ontkracht en van je spirituele pad afgehaald, dan ondervindt men vaak  stagnatie in het leven.
Dat betekent dat belastende Karmische energieën verwijderd moeten worden, totdat er balans in de energie is gekomen. Er is geen oordeel maar er wordt bewustzijn gebracht in hetgeen gebeurd is.
Een Karma clearing kun je vaak ondergaan, dit omdat we in ons huidige leven, maar ook in vorige levens of zelfs familie karma bij ons dragen. De Karma clearing gebeurt in overeenstemming met jouw Hogere Zelf, dit omdat er nog de nodige levens lessen geleerd moeten worden.

Inhoud Clearing en Karmaclearing:
– opschonen van fysiek en energetisch lichaamssysteem
​- opschonen van alle chakra’s en terug halen van je paranormale vermogens.

Kosten Clearing en Karmaclearing: € 65,- 
​Datum: 

Voor meer informatie verwijs ik jou graag naar de Algemene Voorwaarden

Scroll naar top