Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ascensieschool Nishudha

1.0 DEELNAME
​Aanmelden voor een training of workshop is mogelijk via het contactformulier, of via de mail. Er zullen bij aanmelding €100 in rekening gebracht worden  bij aanmelding van de Mahatma Avatar van Synthese Practioner, als aanbetaling. Ook voor aanmelding van de eendaagse workshop Angellight Facilitator en Ascensie Basic Class zullen €50 in rekening gebracht worden als aanbetaling.
​Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je deelname via de mail met daarin het verzoek voor de aanbetaling. Na ontvangst van de €100 of €50 aanbetaling en de bevestiging via de mail  is je deelname pas definitief. De nodige gegevens, zoals locatie en aanvullende informatie, staan ook in deze bevestiging.

​2. BETALINGEN EN ANNULERINGSKOSTEN

2.0 Mahatma Avatar van Synthese Practitioner is de aanbetaling €100
Angel Light Facilitator is de aanbetaling €50
Ascensie Basic Class is de aanbetaling €50

Alle betalingen kunnen voldaan worden door het bedrag vooraf over te maken op onderstaand bankrekeningnummer, ook is het mogelijk om bij aanvang van een training of workshop, contant te betalen. Het aanbetalingsbedrag van €100 of €50 dient altijd vooraf betaald te worden, anders kun je niet deelnemen aan een training of workshop. 

2.1 Je kunt de cursus alleen schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Ascensieschool Nishudha. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd.

​2.2 Bij annulering Training of Workshop tot 30 dagen voor aanvang worden annuleringskosten in rekening gebracht.. De vooraf betaalde €100, respectievelijk €50 zijn  tevens de annuleringskosten*, 
​Bij annulering tussen 29 en 15 dagen voor aanvang van de training of workshop worden 50% van het totale cursusbedrag** aan jou doorberekend.
​Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag en bij geen aanwezigheid voor aanvang van de training of workshop worden 100% van het totale cursusbedrag aan jou doorberekend.
​Je mag wel iemand anders jouw plaats in laten nemen om de training of workshop te volgen, dit in overleg met mij voorafgaande aan de training of workshop!
Houd rekening met deze voorwaarden, ik ben niet verantwoordelijk voor jouw keuzes.

*In het geval van annulering meer dan 4 weken voor aanvang van een cursus gelden er administratiekosten. De €100, respectievelijk €50 aanbetaling die bij aanmelding is voldaan, zijn dan tevens de administratiekosten.. Er vindt geen restitutie plaats van het aanmeldingsbedrag van €100 of €50
**Bij cursussen waarbij de volledige kosten lager liggen dan €50 gelden de totale aanmeldkosten als administratiekosten in geval van annulering.

Indien de cursist na aanvang van een cursus zijn of haar deelname beëindigt, of niet deelneemt aan de cursus, dan heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is dan niet toegestaan. Wanneer er gekozen is voor betaling in termijnen blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

Ascensieschool Nishudha kan een cursus zonder opgaaf van reden annuleren, dan krijg je uiteraard wel het betaalde cursusgeld terug.

De prijzen van cursussen zijn onder voorbehoud. Ascensieschool Nishudha heeft het recht om prijzen van de trainingen/workshops/cursus/sessies te wijzigen.

2.3 Bij annulering Coaching/Consulten/Behandelingen dien je 24 uur van te voren af te melden. Korter dan 24 uur of het niet nakomen van de afspraak, dan worden de kosten geheel in rekening gebracht.

2.4 Wanneer er sprake is van overmacht (welke duidelijk aantoonbaar zijn) dan kan er in overleg besloten worden om een training of workshop op een andere datum te volgen. Ascensieschool Nishudha behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer er sprake is van overmacht.

​2.5 Bij onvoldoende deelnemers voor een training of workshop behoudt Ascensieschool Nishudha het recht om de training of workshop te verplaatsen naar een andere datum, of te annuleren. Je zult hier minimaal 7 dagen voor aanvang van op de hoogte gebracht worden.

3 EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

3.0 Alle Trainingen en Workshops, Coaching en behandelingen hebben tot doel het bewustzijn te verruimen en persoonlijke groei, het Ascensie proces mogelijk te maken.
Behandelingen zijn nooit een vervanging van reguliere zorg en er zal door Ascensieschool Nishudha ook nooit een diagnose worden gesteld.
Bij fysieke klachten ga je altijd eerst naar de huisarts.

Belangrijk:
​Mensen met een psychisch verleden, zoals schizofrenie, psychose of een andere stoornis, kunnen helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.
​Mensen met epilepsie of ernstige hartproblemen of een pacemaker hebben, kunnen ook helaas NIET deelnemen aan een training of workshop.
Bij twijfel is het raadzaam om een (huis)arts of behandelend specialist te raadplegen en alleen met goedkeuring van de behandelend arts kun je meedoen aan een training.
Tijdens de trainingen en workshops  en behandelingen werken we met energie die elektromagnetisch geladen is. Bij twijfel graag overleggen!

HET VERZWIJGEN VAN EEN DERGELIJKE ACHTERGROND KOMT GEHEEL VOOR RISICO VAN DE DEELNEMER (CURSIST/ CLIENT) ZELF!

Bij twijfel  vanuit mijn kant of met gegronde reden, kan iemand de training of workshop ontzegd worden.
Deelname is op eigen risico en Ascensieschool Nishudha kan onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk worden gesteld.
​De trainingen en workshops zijn geen vervanging voor medische behandelingen, maar zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling.​

De behandelingen als aanvulling kunnen erg waardevol zijn, omdat er op deze wijze niet alleen op het fysieke vlak wordt gewerkt, maar er daarnaast aandacht en erkenning is op geestelijk- en zielsniveau, waardoor heling op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak kan plaatsvinden.
Bewustzijnsverruiming en ontwikkeling kunnen innerlijke confrontaties tot gevolg hebben. Het is daarom heel belangrijk om bewuste keuzes te maken ten aanzien van de weg die je wilt volgen. Zelf de regie over je eigen leven te nemen en je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven en keuzes zijn dan ook belangrijke (voor)waarden die passen binnen de sfeer van individuele groei. Ascensieschool Nishudha wil en zal zich op dezelfde wijze inzetten.

3.1 De cliënt/cursist/deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar beslissing om wel of niet deel te nemen aan een training of workshop of een sessie/consult/behandeling. Ascensieschool Nishudha behoudt zich het recht voor, indien zij dit in belang acht van een cliënt/cursist/deelnemer in een aantal gevallen te vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen of deelname aan een training of workshop te weigeren.

3.2 Ascensieschool Nishudha zal zich niet uitlaten naar derden over persoonlijke informatie die tijdens ons persoonlijke relatie naar voren is gekomen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Bankgegevens: NL75 RABO 0348 0876 67

Kvknr: 70128979

BTWnr: NL001641883B09

Ascensieschool Nishudha is aangesloten bij Solo Partners

​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Scroll naar boven